Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til vedtægterne for Danske Fodboldfans (DFF) afholdes ordinær generalforsamling søndag d. 24. januar kl. 13:00 Af hensyn til Corona restriktioner afholdes generalforsamlingen online. Praktiske oplysninger om hvorledes det vil forløbe vil tilgå medlemmerne inden generalforsamlingens afvikling. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (10. januar 2021). Forslag […]

I henhold til vedtægterne for Danske Fodboldfans (DFF) afholdes ordinær generalforsamling søndag d. 24. januar kl. 13:00

Af hensyn til Corona restriktioner afholdes generalforsamlingen online. Praktiske oplysninger om hvorledes det vil forløbe vil tilgå medlemmerne inden generalforsamlingens afvikling.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (10. januar 2021). Forslag kan sendes til bestyrelsen@fairfans.dk

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fremtidsplaner
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Valg:
  1. Bestyrelsen
  1. 2 suppleanter
  1. Intern revisor
  1. Intern revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Bestyrelsesmedlem for 2 år

Lis Hansen                       Genopstiller

Diana Larsen                   Genopstiller ikke

Sarah Agerklint               Genopstiller

Bestyrelsesmedlem for 1 år

Katinka Riess                    Stiller op til posten som bestyrelsesmedlem for 2 år

Lasse Dyrby                       Genopstiller

Intern Revisor

Lasse Hjorth                      Genopstiller ikke

Intern Revisor Suppleant

Kasper Mikkelsen             Ny Kandidat skal findes for at undgå interessekonflikt ift. klubforhold

Vedtægtsbestemmelser ang. stemme og taleret

 • Medlemmer med 25-999 medlemmer kan stille med én repræsentant med tale-, forslags- og stemmeret, og kan deltage med yderligere én person, som dog kun har taleret.
 • Medlemmer med 1000-2999 medlemmer kan stille med to repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret.
 • Medlemmer med mere end 3000 medlemmer kan stille med tre repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret.
 • På generalforsamlingen vælges en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig indkaldt, samt leder generalforsamlingen, stemmeafgivningen og dennes resultater.
 • Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.
 • Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal.
 • Samtlige medlemmer der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

da_DKDansk