Når fodboldfans fra hele landet mødes i weekenden d. 18. – 20. januar til DFF Fan Seminar, er det 9. gang Danske Fodbold Fanklubber arrangerer. Værterne i år er Blue Vikings i Lyngby, der har sørget for rammerne, hvoraf en stor del er henlagt til lokaler på Lyngby Stadion.

Normalt er det udelukkende forbeholdt repræsentanterne af DFFs 24 medlemsklubber at deltage, men i år vil DFF gerne favne bredere, og har ladet det være op til de enkelte fanklubber at invitere andre fan-grupperinger med. Således at flere får indsigt i DFFs arbejde, men også for at få input og ikke mindst udvide samarbejdet mellem de mange mangfoldige fan-grupperinger, der er med til at præge dansk fankultur.

Årets program ser ud som følgende:

Fredag

19.00 Ankomst til Lyngby Stadion – Mad

Placeholder for en session af uformel karakter.

22.00 Tak for i aften. 

Lørdag

9.30 Velkomst v/DFF-formand Rasmus Trenskow

* Indeholdende lidt om hvad bestyrelsen har lavet siden Generalforsamlingen.

* Praktisk info v/ Michelle Lange, Blue Vikings 

10.00 – 11.30 Rigspolitiet v/ Lars Ruby og Rune Hamann

– Tilbageblik på EURO 2012

– “Gode fodboldoplevelser for alle” i 2013

– “Dialog koncept”, nu udrullet i næsten alle politikredse. 

11.30 – 12.00

Tiforegler v/ Claus Thomsen, Divisionsforeningen

* Indlæg omkring tiforeglerne, hvordan syntes de selv det har fungeret, og bagefter kort debat. 

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 Pyroteknik i Norge

* Indlæg fra Norsk Supporterallianse (NSA) v/ Per Arne Flatberg.

o Hvad er deres erfaringer.

* Indlæg fra Norges Fotballforbund (NFF) v/ (uafklaret)

o Hvordan ser det NFF på det.

* Herefter spørgsmål fra salen

* Efterfølgende paneldebat om, hvordan vi ser udviklingen på området i Danmark og hvad vi som DFF skal arbejde videre med. Er det i det hele taget noget at arbejde videre med? 

15.00 – 15.30 Kaffepause 

15.30 – 17.30 “Fodbold skal spille i weekenden”

* Indlæg v/ Svein Erik Svenna Bakke, NSA

o Hvordan er det gået med deres kampagne?

* Indlæg v/ Claus Thomsen, Divisionsforeningen.

o Hvad er deres syn på spillerunden fordelt på 4 dage

o Indvirkning på tilskuertallet

o Forslag om at flytte runder til foråret.

* Debat om, hvad vi i DFF skal gøre i forhold til dette emne. 

17.30 – 18.00 Afrunding på dagen.

* Opsamling og sidste tilbagemeldinger

* Praktisk information vedr. mad og fest. 

Søndag

10.00 Evaluering på seminar

Uddelegering af det kommende års arrangementer.

 

DFF Fan Seminar 2013 er arrangeret med støtte fra Divisionsforeningen og Arbejdernes Landsbank.